Nová Zelená Úsporám - Dotace na zateplení domu

Výzva pro vlastníky bytových domů na území hl. města Prahy. Jedná se o dotace na podporu opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů a lepšímu využití zdrojů energie.

Ukončení příjmu žádostí:

Vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Příjemci podpory:

Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • solární termické systémy,
 • fotovoltaické systémy,
 • řízené větrání s rekuperací tepla

 

Spolu se zateplením bytového domu lze získat příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 40 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Výstavbu zelené střechy – fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy.
 • Spolu s podporou efektivního využití zdrojů můžete žádat o příspěvek na:
 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 15 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Využití tepla z odpadní vody – maximálně 5 000 Kč na bytovou jednotku.

 

Forma a výše jednorázové fixní podpory:

Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 40 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů.

 

 S vyřízením dotací vám rádi pomůžeme. Kontaktujte našeho obchodního zástupce.

 

 

 

Ing. Pavel Matějčík

Tel: +420 778 078 508

E-mail: matejcik@ivps.cz

Máte zájem o cenovou nabídku? Kontaktujte nás.

 
 

REFERENCE Z TÉTO OBLASTI