Výstavba bytů

Naše společnost se dlouhodobě zabývá výstavbou bytových domů na klíč. Nabízíme kompletní servis zahrnující vypracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení, samotné realizace a dodání všech podkladů ke kolaudaci. Stavíme následující varianty bytových domů:

 • Řadové domy
 • Terasové domy
 • Multifunkční domy
 • Rezidenční a polyfunkční domy
 • Samostatně stojící
 • Obytné komplexy

  

Výstavbu jsme schopni provádět výstavbu bytů na celém území ČR, ale v současné době působíme nejčastěji v Karlovarském, Plzeňském, Středočeském kraji a také v hlavním městě Praze.

Že svojí práci děláme odborně, kvalitně a svědomitě, dokazuje také to, že jsme obdrželi čestné uznání za „Urbanisticko - architektonické kvality novostavby ve spojení s technickou památkou“ od odborné poroty v soutěži Stavba roku 2015 Karlovarského kraje  za stavbu - ''Vstupní objekt dolu Jeroným''. Další naše stavba je nominována do letošního ročníku 2016 viz novinky na hlavní straně.

 

DŮVODY PROČ STAVĚT S NÁMI

 • Kvalitně a profesionálně odvedená práce 
 • Profesionální přístup k zakázce 
 • Individuální přístup ke každému zákazníkovi
 • Vlastní projekční kancelář
 • Na stavbách využíváme pouze vlastní zaměstnance a techniku   
 • Dodržujeme předem stanovené dohody

 

NECHTE VYŘIZOVÁNÍ NA NÁS

 • Zajistíme projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení
 • Energetický průkaz nebo audit
 • Rozpočet stavby
 • Ekonomickou analýzu, financování, oslovení bank
 • vyhodnocení úvěrových nabídek, vyřízení úvěrů
 • Poradenství a případné zajištění dotačních titulů 
 • Garance profesionálního provedení stavby
 • Zajištění předání stavby a kolaudace

 

V případě zájmu o cenovou nabídku nebo o poradenství nás neváhejte kontaktovat