Zateplení panelových domů

Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí významně ovlivňují energetickou náročnost panelových domů. Proto je potřeba vybrat vhodný izolant a jeho tloušťku. V tomto případě navrhneme klientovi konstrukci tak, aby ušetřil co nejvíce prostředků za použití co nejmenších nákladů.

Kdy provádět zateplení?

Pokud nevíte nebo si nejste jisti, jak je na tom váš objekt z hlediska tepelných ztrát, neváhejte se na nás obrátit. Pošleme k vám technika, který provede měření pomocí termokamery. Toto měření nám s velkou přesností ukáže, kde na vašem objektu dochází k únikům tepla a jestli je zateplení vhodné.

 

 

             

Výhody zateplení panelových domů 

 • Zvyšuje tepelnou ochranu budovy, a tím snižuje spotřebu energie na vytápění.
 • Vytváří podmínky pro zlepšení tepelné pohody ve vytápěném prostoru.
 • Snižuje možnost výskytu plísní na vnitřním povrchu obvodových stěn.
 • Snižuje teplotní dilatace stavebních konstrukcí.
 • Zamezuje degradaci stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti.
 • Umožňuje provozovat úspornější otopné systémy, tedy i alternativní zdroje energie.

Úspora energie na vytápění, což je při použití zateplovacího systému zaručeno, představuje také přínos kvalitě životního prostředí. Přínos spočívá ve snižování obsahu nežádoucích emisí vznikajících při spalování paliv způsobujících skleníkový efekt. 

Ekonomické výhody zateplení panelových domů

 • Zateplením se sníží provozní energetická náročnost budovy a tím se trvale sníží každoroční výdaje na vytápění, případně na klimatizaci, které tvoří jednu z
          nejvýraznějších položek provozních nákladů.
 • Snížená spotřeba energie na vytápění umožní instalovat menší a tudíž investičně výhodnější zdroj tepla (kotel, zásobník paliva, výměník). Návrh, úprava či regulace
          otopného systému by měla být provedena až po návrhu a provedení zateplení. 
 • Oddálením začátku a přiblížením konce topné sezóny se topná sezóna výrazně zkrátí. 
 • Peníze vložené do zateplení jsou návratnou investicí s vysokou mírou jistoty. 
 • Investičně výhodné je provést zateplení v okamžiku potřeby oprav či údržby konstrukcí. Efektu zateplení je pak dosaženo za cenu odpovídající rozdílu uvažované
          povrchové úpravy a zateplení. 
 • Zateplení umožní lepší využití prostorů budov, a to v důsledku vyššího tepelného komfortu vnitřních prostorů objektu   (prostory lze plnohodnotně využít), dále v
         důsledku snížených prostorových nároků na kotelnu, sklad paliva či výměník.
   

Technické výhody zateplení panelových domů

­

Odstraní se

příčina vzniku plísní, příčiny přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí, staré prvky fasády (nové architektonické řešení fasády)

­

Sníží se

náklady za vytápění, zatížení otopného systému, teplotní dilatační pohyby původní obvodové konstrukce, přehřívání budovy v letním období, emise při výrobě energie

­

Zlepší se

tepelná pohoda užívaných prostor, vlhkostní klima užívaných prostor, akumulační vlastnosti budovy, akustické vlastnosti budovy

­

Vytvoří se

tepelně ochranný souvislý obal eliminující tepelné mosty, vyrovnanější povrchová teplota konstrukcí

 

Pro výrazné ušetření za energie je nutné provést zateplení celého objektu i se zateplením střechy a výměnou oken. V zateplování panelových domů máme letité zkušenosti a v současné době působíme nejčastěji v regionech – Karlovy Vary, Sokolov, Plzeň, Praha.  

Máte-li zájem o cenovou nabídku, poradenství, měření termokamerou, kontaktujte nás!

 

REFERENCE Z TÉTO OBLASTI