Stavba roku

16.05.2016

Naše stavy byla zařazena již podruhé do soutěže STAVBY ROKU KARLOVARSKÉHO KRAJE. V minulém ročníku získala naše stavba Čestné uznání u odborné poroty za "Urbanisticko - architektonické kvality novostavby ve spojení s technickou památkou" 
V letošním ročníku je nominována naše stavba:

Zázemí vstupu do Štoly č. 1 v Jáchymově

 

Štola č. 1 byla ražena v rámci rozsáhlých průzkumných prací bývalými Jáchymovskými doly. Ražba byla zahájena dne 1. 7. 1952, čelby štoly ve vzdálenosti 230 m od portálu bylo dosaženo dne 1. 9. 1952. Ve vzdálenosti 178 m od portálu byla jižním směrem vyražena rozrážka v délce cca 50 m, která zachycuje vydobytý prostor na žíle Evangelist z doby dobývání barevných kovů v 16. století. Ve vzdálenosti cca 190 m od portálu prochází štola žílou Evangelist. Čelby jižní sledné chodby bylo dosaženo dne 1. 12. 1953, čímž pravděpodobně skončily na štole razicí práce.

Při práci na Štole č. 1 pracovali i političtí vězni, o čemž svědčí i použití tzv. katrů, které měly zabránit útěku vězňů z dolu.

V polovině 90. let zpřístupnila skupina nadšenců, sdružených v hornickém spolku Barbora ústí Štoly č. 1. Cílem spolku bylo zřídit na Štole č. 1 hornický skanzen. Členům spolku se do roku 2005 podařilo získat pronájem pozemků od města Jáchymov a štoly od státního podniku Diamo SUL Příbram. Spolku se ale nepodařilo získat dostatek finančních prostředků, a proto v roce 2005 došlo k dohodě a správu areálu a štoly převzal Krajský úřad Karlovarského kraje, který je zřizovatelem Muzea Sokolov. Rada města Jáchymov odsouhlasila na svém zasedání pronájem pozemků Muzeu Sokolov, na dobu určitou do 31. 7. 2055.

V létě roku 2006 započaly stavební práce v podzemí. V první etapě bylo provedeno odvodnění nad štolou, oprava vstupního portálu, instalace větrání a elektro rozvodů. Druhá etapa stavebních prací probíhala v roce 2007 a v jejím rámci proběhla demontáž kolejí, odvodnění a úprava počvy a nainstalovány byly jednotlivé druhy výztuží.

V roce 2008 proběhla třetí etapa - instalace nové kolejové dráhy. Od roku 2008 také v podzemí probíhají prohlídky pro veřejnost.

Součástí akce realizované v roce 2015 a přihlášené do soutěže Stavba roku Karlovarského kraje je vstupní budova, která slouží jako zázemí pro vstup do samotné štoly. Zároveň zde byla vybudována malá expozice upozorňující na politické vězně pracující nedobrovolně v 50. letech minulého století v Jáchymovských dolech. Vstupní budova je řešena ve stylu dřevěných typových lágrových baráků. Jde o přízemní objekt rozměrů d 18,8 m, š 8 m, v 3,8 m. Budova obsahuje zázemí pro pracovníky, sociální zařízení, muzejní a přednáškovou místnost, sklad a velkou krytou terasu.

Areál je nově oplocen. Bylo nahrazeno nefunkční náznakové oplocení. V areálu jsou také nově postavené 3 strážní věže, včetně části dvojitého oplocení tzv.koridoru.

Dále byla v rámci projektu realizována obnova tzv. Mauthausenských schodů, po kterých vězňové scházeli z lágru Svornost k šachtě Svornost. V místě bývalého lágru Svornost byla vybudována symbolická lágrová brána s kusem lágrového oplocení a strážní věží, a znovuobjevena a vyčištěna lágrová korekce.

V blízkosti lágru Svornost byl opraven portál dolu Vysoká jedle, který tak bude další zastávkou turistů při cestě po areálu.

Akce byla financovaná z prostředků ROP Severozápad a Karlovarského kraje.

 

Hlasovat pro naší stavbu můžete zde 

»zpět do archivu novinek