Projekty spolufinancované EU

Rekonstrukce statku - Královské Poříčí

Předmětem realizace projektu je rekonstrukce bývalého zemědělského statku za účelem energetických úspor a zlepšení dispozičního i praktického využití stávajících chátrajících objektů.

Více o projektu

Podpora rozvoje drobného podnikání IVPS s.r.o.

Předmětem projektu je pořízení nových technologií.

Povinná publicita

Prezentace projektu