Stavební mechanizace

Naše firma se také zaměřuje na zemní a výkopové práce a k těmto pracím využívá svůj vlastní vozový park

Provádíme následující práce: 

 • výkopové práce,
 • hloubení rýh, základů, šachet, jímek apod.,
 • hutnění zásypů,
 • výstavba komunikací,
 • oprava komunikací,
 • výstavba parkovacích ploch, 
 • rekultivace území,
 • terénní úpravy,
 • skrývky ornice,
 • odvoz sutě, odpadů,
 • prodej a dovoz písků, štěrků, kameniva,
 • kompletní realizaci kanalizačních, vodovodních a plynovodních přípojek,
 • bourací práce,
 • pokládku dlažby a živice.

 

V případě zájmu o cenovou nabídku nebo poradenství nás kontaktujte pomocí kontaktního formuláře