Statické zajištění budov

Naše firma se také zabývá statickým zajištěním konstrukcí. Můžeme váš objekt staticky zajistit následujícím způsobem:

  • statické zajištění předpínacími lany (kabely),
  • opravou trhlin (výztuže, injektáže, opásání apod.),
  • injektáže pomocí mikropilotů,
  • zpevněním základů (podbetonování, mikropiloty, injektáže apod.),
  • tlakové injektáže,
  • opravou kleneb.

Máte zájem o cenovou nabídku? Kontaktujte nás.