Co získám revitalizací panelového domu?

Revitalizací objektu získáte hned několik výhod. Tyto výhody můžeme rozdělit na dvě kategorie:

  • FUNKČNÍ
  • ESTETICKÉ

Hlavní přínosy revitalizace panelového domu

1. První bod se týká revitalizace panelového domu, které dnes přesluhují a svou životnost, na kterou byly konstruovány, mají již za sebou 

Navrhneme sanační opatření na obnažené a zkorodované konstrukce, obnovíme hydroizolace a spáry na domě.
= FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

2. Zateplíme plášť objektu a vyměníme výplně otvorů - okna, která ještě nebyla vyměněna.

Tím získáme značné snížení tepelné ztráty a zamezíme povětrnostním vlivům, aby znovu staticky narušovaly dům. Jelikož se jedná o zateplení s povrchovou úpravou.
= FUNKČNÍ a ESTETICKÉ ŘEŠENÍ

3. Zateplíme a obnovíme střechu domu, získáme další snížení tepelné ztráty a nahradíme zdegradovaný plášť střechy.

U ploché střechy nahradíme lepenkové povrchy PVC fólií, nebo použijeme nové lepenkové pásy, které jsou technologicky vyspělejší oproti stávající krytině. U sedlových střech nahradíme pálené krytiny za nové, nebo nahradíme plechové krytiny za hliníkové deskové systémy. 
= FUNKČNÍ A ESTETICKÉ ŘEŠENÍ

4. Obnovení vodorovných a svislých hydroizolací

Řadí se do funkčního řešení, které se provedou stěrkovými tmely za použití systémových hydroizolačních lišt a dalších doplňků. Zamezí se tím pronikání vlhkosti do konstrukcí a narušení statiky, vznikání plísní a dalších problémů. U lodžií a balkónů dochází k následné povrchové úpravě instalací dlažeb, epoxidových nátěrů atd.
= FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

5. Výměna a sanace zábradelních prvků

= ESTETICKÝ A FUNKČNÍ EFEKT

Zábradlí jsou díky narušeným konstrukcím nestabilní, často se pohybují v uchycení, v horším případě jsou kotvy vydrolené a podobně. Stávající zábradlí se demontuje a nahradí se novým, používáme hliníkové systémy s connexovým zasklením, které uchycujeme na chemické kotvy. 

Díky systémovému řešení je následně možné použití systémového zasklení balkónu a výsledný vzhled je jednotný a čistý. Tyto zábradelní prvky kompletně změní vzhled Vašeho domu a vytvoří moderní a luxusní vzhled. V rámci tohoto nabízíme pro klienty i prodlužování balkónů, což přináší další užitnou plochu po zateplení balkónových stěn.

6. Vlastní zdroj tepla, tepelná čerpadla, solární systémy a ekvitermní regulace

= FUNKČNÍ SYSTÉMY

Toto je podstatný bod revitalizace, pokud lokalita, ve které se dům nachází, má dostatečnou kapacitu plynového připojení, snažíme se domy odpojovat od CZT. Tím se efekt revitalizace znásobí a šetříte dvakrát. Pokud osadíme vlastní zdroj tepla, okamžitě snížíte náklady na GJ, které se pak pohybují kolem 390 Kč.

Jen pro porovnání:

  • dnešní ceny tepla na CZT se pohybují od 550 Kč GJ až do 850 Kč za GJ,
  • Průměrně je cena kolem 700 Kč za GJ,

Dále Vám nikdo nerozpočítá ztráty na přívodu a tudíž snižujete i množství odebraných GJ. Návratnost vlastního zdroje tepla je od 4 do 6 let. Dále je možné osadit "zelené doplňky" jako jsou čerpadla a solární systémy, který tento efekt ještě umocní. Vlastní kotelnu si můžete koupit a provozovat, nebo ji postavíme za naše peníze a teplo Vám pak prodáváme.

7. V případě, že vlastní zdroj tepla nepřipadá úvahu, osazujeme ekvitermní regulaci

Ta vám také zefektivní topný systém a ušetří velké peníze.

8. Dále zmíníme STA - společná televizní anténa a videotelefony

Tyto systémy zlepší komfort bydlení, po domě nejsou "rozházeny" satelity a různé přídavné antény. Pokud někdo zvoní, ihned víte, kdo je u dolních dveří a případně koho do domu pouštíte, toto je i BEZPEČNOSTNÍ prvek.

9. Výtahy

= FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Výtahy jsou dnes přetřásané téma, více než polovina výtahů v ČR nejsou používány s platnou normou. Jejich užíváním se vystavujete bezpečnostnímu riziku a možnosti postihu. Za takto provozované výtahy totiž nenese odpovědnost správce výtahu - tedy firma, která výtahy spravuje, ale vlastník výtahu, tedy vy.

10. Pak už se jedná převážně o ESTETICKÁ opatření, jako jsou obnovy a výmalby interiérů, nové podlahy v interiérech a podobně.

 

Další důvody proč revitalizovat panelový dům.

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.