Jak probíhá zateplení domu?

V několika bodech rozepíšeme správný postup zateplení, který by měl krok po kroku předcházet samotné revitalizaci tak, aby jste dosáhli co nejvyšší efektivity za vámi vynaložené peníze.

1. Technicko-ekonomické posouzení

Všemu by mělo předcházet takzvané technickoekonomické posouzení, jehož výsledek vám dá přesnou představu o:

  • technickém stavu budovy,
  • návrhu postupu sanací a kompletní revitalizace,
  • přípravě ekonomické rozvaze revitalizace,
  • vyhodnocení možnosti komerčního financování,
  • definici možnosti čerpání dotace IROP, Nová zelená úsporám nebo Panel.

2. Projektová dokumentace a energetický posudek

Na základě technickoekonomického posouzení připraví projektant a energetický specialista projektovou dokumentaci, která zahrnuje veškeré potřebné náležitosti pro čerpání dotací (ne každá projektová dokumentace vám totiž umožní čerpat dotaci) a přesně navrhne technická opatření tak, aby při realizaci byly vyřešeny všechny detaily a postupy.

Pozor na střechu

Může se zdát, že revitalizace je jedna z těch jednodušších stavebních dodávek, ale i tak skrývá spoustu úskalí, jako je například střecha, kde je spousta detailů, které se musí dobře navrhnout, aby celek plnil účel, jak v létě za vysokých teplot, tak naopak v zimě, kdy je zatížena sněhem a ledem.

Balkóny a lodžie

Dalším problémovým místem jsou balkóny a lodžie, musí být navržený postup sanace základních konstrukcí a pak přesný postup hydroizolací, obyčejné vystěrkování těsnící hmotou opravdu není to správné řešení!

Izolace a výplně otvorů

Pak samozřejmě neopomenout správnou izolaci a případné odvětrání základového zdiva, které je převážně součástí sklepních prostor, nebo minimálně technického podlaží.

Následují další neméně důležité dodávky a detaily, jako například výplně otvorů (okna), detaily provedení oken, přechody mezi zateplovanou plochou apod.

3. Vhodné financování revitalizace

Možná už to vypadá jako "sranda", ale v tomto kroku se také často chybuje. Dnes je finanční situace na trhu velmi příznivá, snad asi nejpříznivější za poslední léta, a proto můžeme získat tomu odpovídající nabídky komerčního financování. Není vůbec výjimečné se pohybovat s úrokovou sazbou do 1 % nebo například při fixaci na 15 let s úrokem do 1,2 %. V celkovém součtu můžete ušetřit hodně peněz, a nebo zbytečně hodně peněz tak říkajíc "vyhodit z okna" a nechat je bance na vysokých úrocích, nebo na poplatcích.

4. Žádost o dotaci

Takže teď jsme již jen krok před samotnou realizací díla a je pravý čas zažádat o dotaci. Až po podání žádosti o dotaci můžete vybrat zhotovitele stavby. Záleží na typu dotace, kterou budete čerpat, některé dotační tituly jsou blízké systému veřejných zakázek a také se řídí zákonem o veřejných zakázkách. To znamená, že výběr zhotovitele se řídí touto zákonnou úpravou a je třeba tomu přizpůsobit výběrové řízení.

Dotace samotná má dva kroky. První krok je podání žádosti o dotaci, která musí splnit veškeré náležitosti a krok druhý, po dokončení se podává vyhodnocení provedených úprav, které připraví energetický specialista spolu s projektantem. Až poté může dojít k uvolnění alokovaných peněz pro váš projekt.

5. Výběr zhotovitele a realizace stavby

Pokud se chcete vyvarovat problémům při realizaci, je třeba uvážlivě vybrat zhotovitele stavby. Hlavním vodítkem by pro vás měly být reference a určitě ekonomická situace samotné firmy, která toho také hodně napoví a ukáže tzv. "zdravou firmu". O výběru vhodného zhotovitele bychom se tu ale mohli rozepsat opravdu rozsáhle, existují další možnosti a nástroje, jak si zhotovitele pojistit a podobně.

Podstatný a někdy také opomíjený je technický dozor investora tzv. TDI. Často slýcháváme argumenty typu, že jsou to vyhozené peníze, ohlídáme si to sami. Nenechte se mýlit, TDI se zaplatí sám, protože tento člověk vám ušetří peníze na stavbě

  • ohlídá případné vícepráce,
  • nebo naopak méně práce,
  • dohlídne na kvalitu díla a
  • na veškeré postupy.

TDI stojí měsíčně méně, než běžný zaměstnanec, realizace trvá obvykle od dvou do osmi měsíců, podle velikosti domu a rozsahu revitalizace. To znamená, že u revitalizace trvající dva měsíce stojí TDI méně než dva běžné platy, ale úspora na financích a kvalita je mnohonásobně vyšší.

6. Závěrečné kroky

Jedná se převážně o administraci, předání a kontrolu revitalizace, spuštění alternativních topných systémů, kolaudace objektu, finální čerpání dotace apod. Teď už jen kvalitně bydlet a šetřit, šetřit a šetřit.

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.