PANEL

Program úvěrů na opravy a modernizace bytových domů 

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. Panel 2013+ je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Podmínky programu se řídí Nařízením vlády č. 468/2012, jehož platné znění naleznete zde.

Pod tímto odkazem najdete Úrokové bonusy pro Program Panel 2013+

Žádosti do programu se vyřizují kontinuálně.

  • Úrok - již od Referenční sazby Evropské Unie, minimálně však 0,75 %.
  • Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
  • Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru.

V případě vašeho zájmu jsme schopní celou žádost vyřídit za vás, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže.