Revitalizace bytového domu - Jelínkova 1883, Sokolov

Revitalizace bytového domu - Jelínkova 1883, Sokolov

Předmětem díla bylo zateplení obvodového pláště bytového domu, výměna výplní otvorů, zateplení střešní konstrukce, izolace základového zdiva a výměna klempířských prvků. Dále byly provedeny nové rozvody STA, videotelefony, regulace vytápění s ekvitermním měřením.

Rekonstrukce byla zahájena výměnou výplní otvorů s následným zateplením střešního pláště a fasády, tak aby detaily a napojení obou rovin byly řešeny s pečlivou návazností tepelné izolace.

Poptat služby