Revitalizace panelového domu Karla Čapka Habartov

Revitalizace panelového domu Karla Čapka Habartov

Předmětem díla bylo zateplení obvodového pláště bytového domu, výměna výplní otvorů, zateplení střešní konstrukce, izolace základového zdiva a výměna klempířských prvků. Dále byly provedeny nové rozvod STA, videotelefony, regulace vytápění s ekvitermním měřením.

Rekonstrukce byla zahájena výměnou výplní otvorů s následným zateplením střešního pláště a fasády, tak aby detaily a napojení obou rovin byly řešeny s pečlivou návazností tepelné izolace.

Poptat služby