Revitalizace Střední průmyslové školy keramické Tachov

Revitalizace Střední průmyslové školy keramické Tachov

Předmětem komplexní revitalizace domova mládeže bylo zateplení obvodového pláště budovy, rekonstrukce a zateplení šikmé střechy, výměna výplní otvorů. Dále byla provedena kompletní přestavba vytápění a dodávka zdroje tepla.

Revitalizace byla zahájena na obvodovém plášti tak, aby detaily a napojení rovin fasády a rekonstrukce střechy byly řešeny s patřičnou návazností. Práce byly prováděny za dohledu technického dozoru investora a také odborného dohledu výrobce zateplovacích systémů.  

Poptat služby