Stavba objektu infocentra pro cínový důl Jeroným

Realizace: červen 2014 - březen 2015

Stavba objektu infocentra pro cínový důl Jeroným

Naše firma realizovala výstavbu nového vstupu do dolu Jeroným. Důl Jeroným je národní kulturní památka v Čisté u Rovné a je unikátním svědkem hornické kultury a dovednosti našich předků.

Předmětem výstavby byla výstavba infocentra, přilehlých komunikací a zpevněných ploch. Konstrukce infocentra je tvořena z monolitického železobetonového skeletu, který je zateplen po obvodu kontaktním zateplovacím systémem tl. 160 mm. Místo klasické omítky byl objekt obložen masivním žulovým obkladem, který dodává stavbě přirozený dojem a tématické propojení s dolem. 

Střecha je řešena jako vegetační pro extenzní zeleň. Objekt je navržen výškově tak, aby nepřevyšoval okolní komunikaci, naopak stávající terén přirozeně přechází do vegetační střechy objektu.

Skleněné výkladce jsou hliníkové konstrukce, objekt se svým půdorysem "zakusuje" do svahu, zde se nachází technické zázemí pro důl, sklad, šatny a další obslužné místnosti. Směrem k přední části se nachází sociální zázemí, kuchyňka, recepce a velká hala. Interiéry jsou částečně obkládány kamenem, keramikou a zbylé stěny jsou řešeny jako pohledové betony.

Jedná se o ojedinělou stavbu v Karlovarském kraji v CHKO a památkové oblasti.
  

Poptat služby