Inženýrské stavby

Jednou z našich činností jsou liniové stavby a dále také inženýrské stavby. V této oblasti máme letité zkušenosti a spoustu spokojených zákazníků. Mezi práce, které provádíme, se řádí následující:

 • mosty,
 • věže, stožáry,
 • sila a zásobníky,
 • haly velkých rozpětí,
 • opěrné zdi všech druhů (železobeton, prefabrikát, kamenné, gabionové apod.),
 • vodovody, vodovodní řády,
 • kanalizace (jednotné, dešťové, splaškové),
 • rozvodné sítě elektro,
 • rozvodné sítě plynu,
 • komunikace, parkoviště, zpevněné plochy,
 • spojové sítě (komunikační, telefonické, optické sítě).

 

Máte zájem o vypracování cenové nabídky, poradenství nebo spolupráci? Kontaktujte nás skrze formulář.