Občanská vybavenost

Stavby občanské vybavenosti jsou zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání, výchovu, sociální služby, péče o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva apod. Naše firma se mimo jiné zabývá výstavbou a rekonstrukcemi výše uvedených staveb. V našem portfoliu naleznete od rekonstrukcí školních kuchyní po výstavbu kulturních center, školních budov. V této oblasti používáme materiály té nejvyšší kvality.

Členění občanského vybavení

Provozní a prostorová rozmanitost občanského vybavení umožňují jeho členění z několika hledisek, například podle:

     • charakteru používání
     • náročnosti na pozemky
     • polohy na území obce
     • časového vymezení provozu
     • druhu činností

Při členění občanského vybavení podle polohy v území obce, které je z hlediska územního plánování významné, je brána v úvahu zejména závislost zařízení na bydlení, na demografické skladbě obyvatel a pro zařízení specifického charakteru na přírodních podmínkách sídla (např. lázeňské léčebny, horská střediska atd.). I když intenzivní rozvoj osobní dopravy výrazně ovlivňuje dostupnost zařízení, lze předpokládat, že např. zařízení pro děti předškolního věku budou vždy situována v blízkosti koncentrace bytové zástavby.

Druhy činností občanského vybavení

Pro potřeby územního plánování nejlépe charakterizuje rozdílnost zařízení občanského vybavení členění podle druhů činností, ze kterého pak vyplývají nároky na velikost ploch a pozemků. Podle druhů činností jsou občanská zařízení členěna na obory zařízení, tj. zařízení:

 • školství a výchovy
 • kultury
 • tělovýchovy a sportu
 • zdravotnictví
 • sociální péče
 • maloobchodu
 • ubytování
 • veřejného stravování
 • nevýrobních služeb
 • výrobních a opravárenských služeb
 • správy a administrativy
 • církví
 • vědy a výzkumu
 • pro ochranu obyvatelstva

Výstavba na klíč

Stavby občanského vybavení realizujeme tzv. ''Na klíč'' , zajistíme projektovou dokumentaci, stavební povolení, samotnou výstavbu až po kolaudaci. Naši pracovníci mají v oboru mnoholeté zkušenosti a jsou to praví profesionálové. 

 

 

V případě zájmu o cenovou nabídku nebo poradenství nás neváhejte kontaktovat níže pomocí kontaktního formuláře